Pob Khawm Dej Qhov Rooj

Peb yog ib lub koom haum tshwj xeeb tshaj plaws hauv lub qhov rooj zoo nkauj hauv qhov rooj da dej. Xav tias dawb yuav zoo siab European pob khis da dej ntawm peb. Dawb qauv, muaj lus teb 24 xuab moos.