Pivot Da Dej Qhov Rooj

Peb yog ib lub koom haum tshwj xeeb tshwj xeeb tshaj plaws hauv lub qhov rooj da dej. Tiv thaiv kom tau zoo European pivot cov qhov rooj da dej ntawm peb. Dawb qauv, muaj lus teb 24 xuab moos.