Puab taw-taw Chav Dej Dab Dab Tsi

Peb yog ib lub koom haum tshwj xeeb tshaj plaws nyob rau hauv zoo tshaj plaws rau hauv-taw ko taw classical. Tiv thaiv kom tau zoo tshaj European tsho-ko taw classical bathtub los ntawm peb. Dawb qauv, muaj lus teb 24 xuab moos.