Xov xwm

Da dej ntawvCov chav dej da dej: chav dej da dej, niaj hnub da dej hauv chav dej ntau dua thiab ntau tshaj xav tau ntawm cov chaw tu huv si, ntau tsev neeg xav tau qhov chaw da dej, tab sis vim tsis muaj chaw seem rau cov chav dej, Ua kom tiav ntawm chav da dej hauv tsev sab hauv tsev, lub laj kab yuav tsum qhia meej meej txog qhov uas tus da dej, tsim kom muaj ib qho chaw ywj siab.