Taug kev hauv daim ntawv cog lus

Peb yog ib lub koom haum tshwj xeeb tshaj plaws hauv kev taug kev zoo tshaj plaws nyob rau hauv daim ntawv tso cai. Tiv thaiv kom tau zoo European taug kev hauv enclosure los ntawm peb. Dawb qauv, muaj lus teb 24 xuab moos.